Eich cefnogi chi

Mae Anthem yn gweithio’n fwriadol i godi arian i’ch cynorthwyo ar eich taith drwy gerddoriaeth yng Nghymru. Ar hyn o bryd, rydym yn adeiladu ein pileri cyllido allweddol er mwyn i ni alluogi mynediad, creu cyfleoedd a meithrin talent. Ymunwch â’n rhestr bostio i gael bod ymhlith y cyntaf i gael clywed pan fyddwn yn barod i lansio! Neu os oes rhywbeth yr hoffech ei ofyn i ni, mae croeso i chi gysylltu â’n Prif Weithredwr, Rhian ar rhian.hutchings@anthem.wales

Os ydych yn chwilio am gyllid ar hyn o bryd i gynorthwyo eich datblygiad fel cerddor ifanc yng Nghymru, rydym wedi llunio rhestr o ddolenni defnyddiol i gyllidwyr eraill a allai fod mewn sefyllfa i’ch helpu.

Dolenni defnyddiol i ffynonellau cyllido eraill

Awards for Young Musicians

BBC Horizons Launchpad Fund

Benslow Music Trust – borrow an instrument

Countess Munster Trust – study grants for musicians – classical / jazz / composition

Christine Brown Trust – financial support for talented young musicians

Felicity Belfield Music Trust – instrument loan scheme

Hattori Foundation – travel expenses

Music and Dance Scheme – funding for specialist education for music and dancers

Music For All – grant for individuals

PRS Foundation

Universal Music UK Sound Foundation Individual’s Fund

Wrightson Trust – grants for talented young musicians

Youth Music – incubator Fund

Cadw cyswllt â ni

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i wneud yn siŵr eich bod yn dilyn holl newyddion

diweddaraf Anthem yn syth bin!