Aged 18-24? Claiming Universal Credit? Words & image of microphone

Rôl Cynorthwyydd Prosiect a Marchnata yn Anthem i berson ifanc sy’n hawlio Credyd Cynhwysol

Ydych chi rhwng 18 a 24 oed, yn hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd, ac yn edrych am waith ym maes marchnata elusennol / cerddoriaeth / y celfyddydau? 

Rydym yn edrych am Gynorthwyydd Prosiect a Marchnata, fel rhan o gynllun Kickstart sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth https://www.gov.uk/government/collections/kickstart-scheme#how-the-scheme-works , i weithio gyda’n Prif Swyddog Gweithredol i gynorthwyo â chynllunio prosiect, marchnata a’r cyfryngau cymdeithasol. Os oes gennych angerdd am gerddoriaeth ac yn awyddus i fagu profiad proffesiynol a datblygu eich sgiliau, dyma’r rôl i chi.

6 mis o leoliad gwaith yw hwn, sy’n cael ei gynnig ar yr isafswm cyflog am gyfnod o 26 wythnos. Mae’n rhaid eich bod yn 18 i 24 oed ac yn hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd.

Sut i wneud cais

Siaradwch gyda’ch Hyfforddwr Gwaith yn eich Canolfan Waith leol gan ddyfynnu teitl y swydd a’r sefydliad: ‘Gynorthwyydd Prosiect a Marchnata – Anthem’. Wedyn cewch ragor o wybodaeth ganddynt, gan gynnwys disgrifiad o’r rôl â manyleb y person.

Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau drwy eich Hyfforddwr Gwaith yw dydd Gwener 10fed Mai 2021.

Noder: ni allwn dderbyn ymholiadau na cheisiadau yn uniongyrchol.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *