Anthem has been established to support the Welsh Government’s long-term ambition to deliver a National Music Endowment for Wales.  The proposal subsequently received all-party support by the National Assembly for Wales. As a result, the Welsh Government and the Arts Council of Wales are working jointly to deliver on this ambition.
       
     
 Mae anthem wedi'i sefydlu i gefnogi uchelgais hirdymor Llywodraeth Cymru i gyflwyno i Gymru Waddol Cenedlaethol i Gerddoriaeth.   Cefnogwyd y cynnig gan bob plaid yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. O ganlyniad, mae Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i gyflawni'r uchelgais hwn.
       
     
 Anthem has been established to support the Welsh Government’s long-term ambition to deliver a National Music Endowment for Wales.  The proposal subsequently received all-party support by the National Assembly for Wales. As a result, the Welsh Government and the Arts Council of Wales are working jointly to deliver on this ambition.
       
     

Anthem has been established to support the Welsh Government’s long-term ambition to deliver a National Music Endowment for Wales.

The proposal subsequently received all-party support by the National Assembly for Wales. As a result, the Welsh Government and the Arts Council of Wales are working jointly to deliver on this ambition.

 Mae anthem wedi'i sefydlu i gefnogi uchelgais hirdymor Llywodraeth Cymru i gyflwyno i Gymru Waddol Cenedlaethol i Gerddoriaeth.   Cefnogwyd y cynnig gan bob plaid yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. O ganlyniad, mae Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i gyflawni'r uchelgais hwn.
       
     

Mae anthem wedi'i sefydlu i gefnogi uchelgais hirdymor Llywodraeth Cymru i gyflwyno i Gymru Waddol Cenedlaethol i Gerddoriaeth.

Cefnogwyd y cynnig gan bob plaid yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. O ganlyniad, mae Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i gyflawni'r uchelgais hwn.