Croeso i'r Aduniad Teulu - Welcome to the Family Gathering

ADUNIAD TEULU ANTHEM
NOSON O GERDDORIAETH A DATHLU

07.12.2022 BAE CAERDYDD

DRYSAU YN AGOR: 19.30 | TY PORTLAND, BAE CAERDYDD CF10 5EQ

Hoffem eich gwahodd fel aelod gwerthfawr o Deulu Anthem i ymuno â ni am noson o gerddoriaeth a dathlu.

  • Perfformiadau gan Fforwm Ieuenctid Anthem ac artistiaid Sound Progression.
  • Cyfri i lawr at ddiwedd yr Arwerthiant Anthem.
  • Gwobrau raffl ar y noson!

————————–

THE ANTHEM FAMILY GATHERING
A NIGHT OF MUSIC AND CELEBRATION

07.12.2022 CARDIFF BAY

DOORS OPEN: 19.30 | PORTLAND HOUSE CF10 5EQ

We would like to invite you as a valued member of the Anthem Family to join us for a night of music and celebration.

  • Performances from Anthem Youth Forum and Sound Progression artists.
  • Countdown to the close of the Anthem Auction. 
  • Raffle prizes on the night!

———————–

Cwblhewch y ffurflen isod i archebu’ch seddi. / Please complete the below form to reserve your seats.