Fforwm Ieuenctid Anthem

CROESO I FFORWM IEUENCTID ANTHEM

Mae Fforwm Ieuenctid Anthem yn dod â bobl ifanc greadigol 16-24 oed at ei gilydd o gymysgedd o genres a chefndiroedd cerddorol i weithio gyda ni dros gyfnod o flwyddyn. 

Gyda’n gilydd, rydym ni’n dod o hyd i ffyrdd newydd i helpu Anthem i dyfu a rhoi ein nodau a’n gwerthoedd ar waith. Mae ein Fforwm Ieuenctid yn rhan greiddiol o’n cenhadaeth, gan alluogi mynediad i gerddoriaeth a meithrin talent amrywiol er mwyn cymryd y camau nesaf tuag at yrfaoedd mewn cerddoriaeth. 

Daw aelodau’r Fforwm Ieuenctid o bob rhan o’r diwydiant. Mae’r sesiynau’n archwilio beth sydd ei angen ar bobl ifanc er mwyn symud ymlaen yn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, gan nodi a thrafod syniadau i ddatrys anawsterau, trafod strwythur cerddoriaeth yng Nghymru, ac archwilio beth all Anthem wneud i gefnogi cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru. 

 

‘Mae bod yn rhan o’r Fforwm Ieuenctid yn ffordd hwyliog ac anffurfiol i ddod i gyswllt â cherddorion ifanc eraill neu bobl sy’n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth.’

‘Roedd y Fforwm Ieuenctid yn gyfle gwych i gael eich clywed, a chael siarad go iawn am yr hyn sy’n cyfri am gerddoriaeth a pham ei fod yn bwysig.’

‘Drwy’r Fforwm Ieuenctid, fe wnaethom ni gael cymaint o gyfleoedd eraill, fel creu ffilmiau byr, blogiau a threfnu digwyddiad cerddoriaeth ar-lein. Roedd yn llawer o hwyl.’

Youth Forum

Andrew Ogun

cerddor, ysgrifennwr, cyfarwyddwr creadigol ac ymgyrchydd

Youth Forum

Archie Howat

cynhyrchydd cerddoriaeth, rhedeg stiwdio recordio ac yn rhyddhau ei gerddoriaeth ei hun

Youth Forum

Blank Face

canwr/cyfansoddwr caneuon

Youth Forum

Charys Bestley

cynorthwyydd digwyddiadau llawrydd, cynrychiolydd sioeau a ffotograffydd

Youth Forum

Chloe Jane Lovell

feiolinydd, aelod o gerddorfa, myfyriwr Cerddoriaeth blwyddyn gyntaf, Prifysgol Caerdydd

Youth Forum

Dafydd Griffiths

aelod o fand (gitâr), myfyriwr cerddoriaeth yng Ngholeg Glynebwy

Youth Forum

Ella Pearson

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Youth Forum

Gabriel Bernal

myfyriwr Busnes Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru

Youth Forum

James Prendergast

hyrwyddwr digwyddiadau byw, cyflwynydd sioe radio, rheolwr artistiaid

Youth Forum

Kyle Jones / Qye

cynhyrchydd cerddoriaeth, pianydd, gitarydd

Youth Forum

Mr X

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Youth Forum

Tayla-Leigh Payne

cyfansoddwr a myfyriwr Cyfansoddi blwyddyn olaf yn CBCDC


Fforwm Ieuenctid Anthem 2023

Darganfyddwch fwy am Fforwm Ieuenctid Anthem 2023 yma.

Fforwm Ieuenctid Anthem 2022

Darganfyddwch fwy am Fforwm Ieuenctid Anthem 2022 yma.


Fforwm Ieuenctid Anthem 2021

Darganfyddwch fwy am Fforwm Ieuenctid Anthem 2021 yma.

Newyddion diweddaraf o Anthem

Gallwch ddod o hyd i’r holl newyddion diweddaraf o Anthem yma yn ein blog!

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.