Fforwm Ieuenctid Anthem

Mae deuddeg o bobl ifanc o Gymru yn gweithio gydag Anthem i rannu eu barn a’u profiadau a helpu i ffurfio gwaith Anthem yn y dyfodol. Gwnaeth Fforwm Ieuenctid Anthem gyfarfod am y tro cyntaf ar ddechrau mis Chwefror a bydd yn parhau i gyfarfod yn wythnosol dros y ddau fis nesaf.

Mae’r deuddeg o bobl ifanc, rhwng 18 a 25 oed, yn cynrychioli amrywiaeth o genres a phrofiadau cerddorol, gan gynnwys cantorion / cyfansoddwyr caneuon, offerynwyr clasurol, cerddorion roc, rapiwr, cynhyrchwyr cerddoriaeth a rhai sy’n gweithio yn y diwydiant cerdd.

Maen nhw’n gweithio gyda Phrif Weithredwr, bwrdd a thîm llawrydd Anthem, i adnewyddu brand a gwefan Anthem, creu storïau digidol am eu profiadau, a dechrau ffurfio sut gall pobl ifanc gael eu cynnwys yng ngwaith Anthem wrth iddo ddatblygu. Penllanw eu gwaith cychwynnol fydd digwyddiad ar-lein i bobl ifanc sy’n creu cerddoriaeth yng Nghymru ym mis Ebrill. Mae’r gwaith yn adeiladu ar ymgynghoriad ieuenctid ehangach a gynhaliwyd ym mis Mai a mis Mehefin 2020.

Dyma’r fforwm ieuenctid

Youth Forum

Andrew Ogun

cerddor, ysgrifennwr, cyfarwyddwr creadigol ac ymgyrchydd

Youth Forum

Archie Howat

cynhyrchydd cerddoriaeth, rhedeg stiwdio recordio ac yn rhyddhau ei gerddoriaeth ei hun

Youth Forum

Blank Face

canwr/cyfansoddwr caneuon

Youth Forum

Charys Bestley

cynorthwyydd digwyddiadau llawrydd, cynrychiolydd sioeau a ffotograffydd

Youth Forum

Andrew Ogun

cerddor, ysgrifennwr, cyfarwyddwr creadigol ac ymgyrchydd

Youth Forum

Charys Bestley

cynorthwyydd digwyddiadau llawrydd, cynrychiolydd sioeau a ffotograffydd

Youth Forum

Archie Howat

cynhyrchydd cerddoriaeth, rhedeg stiwdio recordio ac yn rhyddhau ei gerddoriaeth ei hun

Youth Forum

Blank Face

canwr/cyfansoddwr caneuon

Youth Forum

Chloe Jane Lovell

feiolinydd, aelod o gerddorfa, myfyriwr Cerddoriaeth blwyddyn gyntaf, Prifysgol Caerdydd

Youth Forum

Dafydd Griffiths

aelod o fand (gitâr), myfyriwr cerddoriaeth yng Ngholeg Glynebwy

Youth Forum

Ella Pearson

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Youth Forum

Gabriel Bernal

myfyriwr Busnes Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru

Youth Forum

Chloe Jane Lovell

feiolinydd, aelod o gerddorfa, myfyriwr Cerddoriaeth blwyddyn gyntaf, Prifysgol Caerdydd

Youth Forum

Gabriel Bernal

myfyriwr Busnes Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru

Youth Forum

Dafydd Griffiths

aelod o fand (gitâr), myfyriwr cerddoriaeth yng Ngholeg Glynebwy

Youth Forum

Ella Pearson

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Youth Forum

James Prendergast

hyrwyddwr digwyddiadau byw, cyflwynydd sioe radio, rheolwr artistiaid

Youth Forum

Kyle Jones / Qye

cynhyrchydd cerddoriaeth, pianydd, gitarydd

Youth Forum

Mr X

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Youth Forum

Tayla-Leigh Payne

cyfansoddwr a myfyriwr Cyfansoddi blwyddyn olaf yn CBCDC

Youth Forum

Kyle Jones / Qye

cynhyrchydd cerddoriaeth, pianydd, gitarydd

Youth Forum

Tayla-Leigh Payne

cyfansoddwr a myfyriwr Cyfansoddi blwyddyn olaf yn CBCDC

Youth Forum

James Prendergas

hyrwyddwr digwyddiadau byw, cyflwynydd sioe radio, rheolwr artistiaid

Youth Forum

Mr X

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Fforwm Ieuenctid Anthem

Bydd cylch y noddwyr sefydlol yn dod â grŵp o unigolion hael ynghyd sy’n
rhannu gweledigaeth Anthem gydag angerdd.

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.