Fforwm Ieuenctid Anthem

CROESO I FFORWM IEUENCTID ANTHEM

Mae Fforwm Ieuenctid Anthem yn dod â 12 o bobl ifanc greadigol 16-24 oed at ei gilydd o gymysgedd o genres a chefndiroedd cerddorol i weithio gyda ni dros gyfnod o flwyddyn. 

Gyda’n gilydd, rydym ni’n dod o hyd i ffyrdd newydd i helpu Anthem i dyfu a rhoi ein nodau a’n gwerthoedd ar waith. Mae ein Fforwm Ieuenctid yn rhan greiddiol o’n cenhadaeth, gan alluogi mynediad i gerddoriaeth a meithrin talent amrywiol er mwyn cymryd y camau nesaf tuag at yrfaoedd mewn cerddoriaeth. 

Daw aelodau’r Fforwm Ieuenctid o bob rhan o’r diwydiant. Mae’r sesiynau’n archwilio beth sydd ei angen ar bobl ifanc er mwyn symud ymlaen yn y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru, gan nodi a thrafod syniadau i ddatrys anawsterau, trafod strwythur cerddoriaeth yng Nghymru, ac archwilio beth all Anthem wneud i gefnogi cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru. 

 

POBL IFANC GREADIGOL Y BYD CERDDORIAETH… RYDYM NI’N RECRIWTIO! 

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac yn seiliedig yng Nghymru, ac oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth? 

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth a helpu i adeiladu llwybrau i bobl ifanc gael i mewn i fyd cerddoriaeth? 

Ymunwch â ni – mae lle i chi yn ein Fforwm Ieuenctid!

AM BETH YDYM NI’N CHWILIO?

Rydym ni’n chwilio am 12 o bobl ifanc greadigol, 16-24 oed, sy’n cynrychioli amrywiaeth o brofiadau a genres cerddorol i ymuno â’n tîm Fforwm Ieuenctid ar gyfer 2022. Mae Anthem yn rhoi lle canolog i bobl ifanc yn ein gwaith wrth i ni dyfu ac fe fyddem wrth ein bodd o gydweithio gyda chi! 

Efallai eich bod yn gerddor gweithgar, yn dyheu i fod yn gerddor, yn astudio cerddoriaeth, yn gerddor ystafell wely, yn weithiwr cerddoriaeth proffesiynol ar gam cynnar yn eich gyrfa, yn wrandäwr brwd, yn ysgrifennu, blogio neu flogio am gerddoriaeth, neu’n rhywun y mae cerddoriaeth yn gwneud gwahaniaeth i chi.

Bydd hefyd angen i chi fodloni’r canlynol:

  • Bod yn seiliedig yng Nghymru
  • Bod yn gyfarwydd â phlatfformau’r cyfryngau cymdeithasol a zoom
  • Ymrwymo i fynychu cyfarfodydd
  • Bod â mynediad i’r rhyngrwyd

 

YMGEISIWCH NAWR!

Lawrlwythwch Alwad y Fforwm Ieuenctid drwy’r ddolen isod. Bydd yr alwad yn dweud wrthych chi sut i wneud cais, dyddiadau’r sesiynau a beth sydd angen i chi sôn amdano yn eich ffurflen gais. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n dda am ysgrifennu – mae yna opsiwn i gyflwyno neges fideo yn lle hynny. 

LAWRLWYTHWCH YR ALWAD FAN YMA Galwad-Fforwm-Ieuenctid-Anthem

LLENWCH Y FFURFLEN GAIS YN SAESNEG FAN YMA

LLENWCH Y FFURFLEN GAIS YN GYMRAEG FAN YMA

 

DYDDIAD CAU CYFLWYNO CAIS – 12pm dydd Gwener 4ydd Chwefror 2022

 

‘Mae bod yn rhan o’r Fforwm Ieuenctid yn ffordd hwyliog ac anffurfiol i ddod i gyswllt â cherddorion ifanc eraill neu bobl sy’n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth.’

‘Roedd y Fforwm Ieuenctid yn gyfle gwych i gael eich clywed, a chael siarad go iawn am yr hyn sy’n cyfri am gerddoriaeth a pham ei fod yn bwysig.’

‘Drwy’r Fforwm Ieuenctid, fe wnaethom ni gael cymaint o gyfleoedd eraill, fel creu ffilmiau byr, blogiau a threfnu digwyddiad cerddoriaeth ar-lein. Roedd yn llawer o hwyl.’

Dewch i gwrdd â'n fforwm ieuenctid Anthem 2021

Youth Forum

Andrew Ogun

cerddor, ysgrifennwr, cyfarwyddwr creadigol ac ymgyrchydd

Youth Forum

Archie Howat

cynhyrchydd cerddoriaeth, rhedeg stiwdio recordio ac yn rhyddhau ei gerddoriaeth ei hun

Youth Forum

Blank Face

canwr/cyfansoddwr caneuon

Youth Forum

Charys Bestley

cynorthwyydd digwyddiadau llawrydd, cynrychiolydd sioeau a ffotograffydd

Youth Forum

Andrew Ogun

cerddor, ysgrifennwr, cyfarwyddwr creadigol ac ymgyrchydd

Youth Forum

Charys Bestley

cynorthwyydd digwyddiadau llawrydd, cynrychiolydd sioeau a ffotograffydd

Youth Forum

Archie Howat

cynhyrchydd cerddoriaeth, rhedeg stiwdio recordio ac yn rhyddhau ei gerddoriaeth ei hun

Youth Forum

Blank Face

canwr/cyfansoddwr caneuon

Youth Forum

Chloe Jane Lovell

feiolinydd, aelod o gerddorfa, myfyriwr Cerddoriaeth blwyddyn gyntaf, Prifysgol Caerdydd

Youth Forum

Dafydd Griffiths

aelod o fand (gitâr), myfyriwr cerddoriaeth yng Ngholeg Glynebwy

Youth Forum

Ella Pearson

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Youth Forum

Gabriel Bernal

myfyriwr Busnes Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru

Youth Forum

Chloe Jane Lovell

feiolinydd, aelod o gerddorfa, myfyriwr Cerddoriaeth blwyddyn gyntaf, Prifysgol Caerdydd

Youth Forum

Gabriel Bernal

myfyriwr Busnes Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru

Youth Forum

Dafydd Griffiths

aelod o fand (gitâr), myfyriwr cerddoriaeth yng Ngholeg Glynebwy

Youth Forum

Ella Pearson

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Youth Forum

James Prendergast

hyrwyddwr digwyddiadau byw, cyflwynydd sioe radio, rheolwr artistiaid

Youth Forum

Kyle Jones / Qye

cynhyrchydd cerddoriaeth, pianydd, gitarydd

Youth Forum

Mr X

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Youth Forum

Tayla-Leigh Payne

cyfansoddwr a myfyriwr Cyfansoddi blwyddyn olaf yn CBCDC

Youth Forum

Kyle Jones / Qye

cynhyrchydd cerddoriaeth, pianydd, gitarydd

Youth Forum

Tayla-Leigh Payne

cyfansoddwr a myfyriwr Cyfansoddi blwyddyn olaf yn CBCDC

Youth Forum

James Prendergas

hyrwyddwr digwyddiadau byw, cyflwynydd sioe radio, rheolwr artistiaid

Youth Forum

Mr X

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Newyddion diweddaraf o Anthem

Gallwch ddod o hyd i’r holl newyddion diweddaraf o Anthem yma yn ein blog!

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.