Podlediad Amplify

“Mae’n gwneud i fod yma deimlo’n fwy na bodoli, mae’n gwneud iddo deimlo eich bod chi’n fyw.” 

Mae cerddoriaeth yn hanfodol a phwerus i bobl ifanc. Mae pob person ifanc yn haeddu’r cyfle i gymryd rhan ac archwilio’r hyn y gall cerddoriaeth wneud iddyn nhw. 

Mae Amplify yn blatfform i unigolion brwdfrydig drafod cwestiynau’n ddwys a chodi pynciau pwysig ynglŷn â cherddoriaeth ieuenctid ledled Cymru. Caiff Amplify ei gyflwyno gan Ify Iwobi, cerddor a phianydd sy’n seiliedig yn Abertawe, ynghyd ag aelodau’r Fforwm Ieuenctid. Bydd y podlediad yn archwilio gwerth cerddoriaeth i bobl ifanc, ac yn cwrdd â cherddorion a sefydliadau sy’n neilltuo eu hamser i wella bywydau pobl ifanc drwy gerddoriaeth yng Nghymru.

Mae’r podlediad Amplify ar gael i wrando arno ar y llwyfannau canlynol:

Pennod 1 – Ar ba oedran ddylem ni ddechrau mwynhau cerddoriaeth?

Mae Ify Iwobi yn siarad â’r cyfansoddwr Helen Woods, Emma Coulthard o Sir Caerdydd a Gwasanaeth Cerdd Morgannwg a Lucy Clement-Evans o Codi’r To yng Ngogledd Cymru am eu prosiectau cerddoriaeth yn y blynyddoedd cynnar yng Nghymru a pham ei bod yn bwysig i blant fod â cherddoriaeth yn rhan o’u bywyd o’r cychwyn cyntaf.

Pennod 2 – Pam mae cerddoriaeth mor bwysig i iechyd meddwl pobl ifanc?

Mae Ify Iwobi yn siarad â’r cerddor Kizzy Crawford a Hannah Morgan o Heads Above the Waves.Tim Rhys-Evans yn siarad ag Ella, Katherine, Kyle a Tori o Fforwm Ieuenctid Cerddoriaeth Cymru.

Pennod 3 – Beth yw’r llwybrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru?

Mae Ify Iwobi yn siarad â’r canwr-gyfansoddwr Foxxglove a chanwr opera a thelynores John Ieuan Jones sy’n dod o Ogledd Cymru. Mae llysgennad Anthem a thelynores Catrin Finch yn sgwrsio ag Anthem am ei thaith i mewn i gerddoriaeth.

Mae’r artist, actifydd ac aelod o Fforwm Cerddoriaeth Ieuenctid Cymru Andrew Ogun yn sgwrsio gyda’r rheolwr artistiaid a’r cynhyrchydd Jamie Winchester a DJ Gogledd Cymru, perchennog label a chynhyrchydd Endaf.

Pennod 4 – Pam ei bod yn bwysig bod gan bobl ifanc lais mewn cerddoriaeth yng Nghymru?

Ify Iwobi sy’n sgwrsio gydag Elina Lee a Bruna Garcia am eu gwaith gyda Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Yasmine Dvaies am ei rôl fel Ymgynghorydd Ifanc gyda Beacons Cymru.

Rydym hefyd yn clywed gan aelodau Fforwm Ieuenctid Anthem 2021 ynghylch pam y gwnaethant ymwneud ag Anthem a’r hyn y gwnaethant ei fwynhau am gymryd rhan.