Pwy ydym ni

Am Anthem

Darllenwch ein gweledigaeth a’n cenhadaeth, ein stori a mwy am ein heffaith.

Swyddi a chyfleoedd

Dysgwch am swyddi a chyfleoedd presennol.

Cwrdd â'r tîm

Dysgwch am ein tîm staff, ein llysgenhadon, ein fforwm ieuenctid a’n tîm ymddiriedolwyr.

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.