Pwy ydym ni

Am Anthem

Darllenwch ein gweledigaeth a’n cenhadaeth, ein stori a mwy am ein heffaith.

Swyddi a chyfleoedd

Dysgwch am swyddi a chyfleoedd presennol.

Cwrdd â'r tîm

Dysgwch am ein tîm staff, ein llysgenhadon, ein fforwm ieuenctid a’n tîm ymddiriedolwyr.

Ein Cefnogwyr

Welsh Government Logo

Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cyllid cychwynnol hael i’r gwaddol Anthem.

Mae Atsain ei chefnogi gan fuddsoddiad gan Youth Music, drwy chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl.

 

Cefnogir Fforwm Ieuenctid Anthem gan Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post – elusen sy’n rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Mae Biz Space yn cefnogi Anthem gyda gofod swyddfa mewn nwyddau yng Nghaerdydd.

 

 

 

Mae Rondo Media yn cefnogi Anthem fel noddwr digwyddiad.

Cefnogwyd yr Anthem Gathering yn 2022 gan Glwb Ifor Bach, Daffodil, Experiences Direct, The Glee Club, The Queer Emporium a’r Tramshed.

Hoffem ddiolch hefyd i’r unigolion hael sydd wedi cefnogi Anthem ac yn parhau i wneud hynny.

Geraint Davies CBE – rhodd i gefnogi Fforwm Ieuenctid Anthem

William & Christine Eynon Charity

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.

We would also like to thank the generous individuals who have supported Anthem and continue to do so.

Geraint Davies CBE – a donation to support Anthem Youth Forum