Ein Cefnogwyr

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r cyllidwyr, y partneriaid a’r cefnogwyr hael sydd wedi’u rhestru isod am roi eu ffydd yn Anthem. Oherwydd y gefnogaeth hanfodol hon, gallwn ddechrau adeiladu llwybrau cynaliadwy cryfach at gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru.

Welsh Government Logo

Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cyllid sbarduno hael ar gyfer gwaddol yr Anthem.

Mae Atsain yn cael ei gefnogi gan fuddsoddiad gan Youth Music diolch i chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Cefnogir Fforwm Ieuenctid Anthem gan Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post – elusen sy’n rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Garrick Charitable Trust

Gwendoline and Margaret Davies Charity

FOR Cardiff

Oakdale Trust

Ty Cerdd

Mae Biz Space yn cefnogi Anthem gyda gofod swyddfa mewn nwyddau yng Nghaerdydd.

Gyda diolch arbennig i:

Geraint Davies CBE

William & Christine Eynon Charity

Hoffem ddiolch hefyd i’r unigolion hael sy’n rhan o Gorws Anthem, a phawb sydd wedi cyfrannu at Arwerthiant Ar-lein Anthem.