Ein Cefnogwyr

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r cyllidwyr, y partneriaid a’r cefnogwyr hael sydd wedi’u rhestru isod am roi eu ffydd yn Anthem. Oherwydd y gefnogaeth hanfodol hon, gallwn ddechrau adeiladu llwybrau cynaliadwy cryfach at gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru.

Welsh Government Logo

Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cyllid sbarduno hael ar gyfer gwaddol yr Anthem.

Mae Atsain yn cael ei gefnogi gan fuddsoddiad gan Youth Music diolch i chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Cefnogir Fforwm Ieuenctid Anthem gan Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post – elusen sy’n rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Garrick Charitable Trust

Gwendoline and Margaret Davies Charity

FOR Cardiff

Oakdale Trust

Ty Cerdd

Mae Biz Space yn cefnogi Anthem gyda gofod swyddfa mewn nwyddau yng Nghaerdydd.

Arts & Business Cymru

Gyda diolch arbennig i:

Geraint Davies CBE

William & Christine Eynon Charity

Hoffem ddiolch hefyd i’r unigolion hael sy’n rhan o Gorws Anthem, a phawb sydd wedi cyfrannu at Arwerthiant Ar-lein Anthem.