Anthem FFWD>>

CROESO I ANTHEM FFWD>>

Mae Anthem yn angerddol ynglŷn â rhoi lle canolog i bobl ifanc yn ein gwaith wrth i ni gymryd ein camau nesaf. Yn 2021 creodd Anthem brosiect Fforwm Ieuenctid, gan ddod â grŵp o bobl ifanc 16 i 24 oed ynghlwm â cherddoriaeth o bob math yng Nghymru ynghyd, i’w helpu i adeiladu llwybr i’r diwydiant cerddoriaeth a chefnogi gwaith Anthem. Daeth carfannau eraill o’r Fforwm Ieuenctid ynghyd yn 2022 a 2023, ac mae’r prosiect hwn bellach wedi dod yn Anthem FFWD >>.

‘Mae bod yn rhan o’r Fforwm Ieuenctid yn ffordd hwyliog ac anffurfiol i ddod i gyswllt â cherddorion ifanc eraill neu bobl sy’n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth.’

‘Roedd y Fforwm Ieuenctid yn gyfle gwych i gael eich clywed, a chael siarad go iawn am yr hyn sy’n cyfri am gerddoriaeth a pham ei fod yn bwysig.’

‘Drwy’r Fforwm Ieuenctid, fe wnaethom ni gael cymaint o gyfleoedd eraill, fel creu ffilmiau byr, blogiau a threfnu digwyddiad cerddoriaeth ar-lein. Roedd yn llawer o hwyl.’

Anthem FFWD>>

Andrew Ogun

cerddor, ysgrifennwr, cyfarwyddwr creadigol ac ymgyrchydd

Anthem FFWD>>

Archie Howat

cynhyrchydd cerddoriaeth, rhedeg stiwdio recordio ac yn rhyddhau ei gerddoriaeth ei hun

Anthem FFWD>>

Blank Face

canwr/cyfansoddwr caneuon

Anthem FFWD>>

Charys Bestley

cynorthwyydd digwyddiadau llawrydd, cynrychiolydd sioeau a ffotograffydd

Anthem FFWD>>

Chloe Jane Lovell

feiolinydd, aelod o gerddorfa, myfyriwr Cerddoriaeth blwyddyn gyntaf, Prifysgol Caerdydd

Anthem FFWD>>

Dafydd Griffiths

aelod o fand (gitâr), myfyriwr cerddoriaeth yng Ngholeg Glynebwy

Anthem FFWD>>

Ella Pearson

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Anthem FFWD>>

Gabriel Bernal

myfyriwr Busnes Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru

Anthem FFWD>>

James Prendergast

hyrwyddwr digwyddiadau byw, cyflwynydd sioe radio, rheolwr artistiaid

Anthem FFWD>>

Kyle Jones / Qye

cynhyrchydd cerddoriaeth, pianydd, gitarydd

Anthem FFWD>>

Mr X

oböydd, myfyriwr Perfformio Cerddoriaeth 3edd flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Anthem FFWD>>

Tayla-Leigh Payne

cyfansoddwr a myfyriwr Cyfansoddi blwyddyn olaf yn CBCDC


Fforwm Ieuenctid Anthem 2023

Darganfyddwch fwy am Fforwm Ieuenctid Anthem 2023 yma.

Fforwm Ieuenctid Anthem 2022

Darganfyddwch fwy am Fforwm Ieuenctid Anthem 2022 yma.


Fforwm Ieuenctid Anthem 2021

Darganfyddwch fwy am Fforwm Ieuenctid Anthem 2021 yma.

Newyddion diweddaraf o Anthem

Gallwch ddod o hyd i’r holl newyddion diweddaraf o Anthem yma yn ein blog!

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.