Dosbarth Meistr

Dosbarth meistr wedi ei guradu gan Anthem Yn galw ar egin gitarydd! Gwella’ch techneg a darganfod ffyrdd o feistroli’ch sain a datblygu’ch steil trwy arferion eiconig a ddysgir gan gerddorion sy’n concro’r sîn yng Nghymru ar hyn o bryd. Cyrraedd eich potensial cerddorol! Archebwch nawr ar gyfer dosbarthiadau meistr

Uncategorized

Rhwydwaith Atsain – Beth weithiodd, beth na weithiodd

Beth weithiodd, beth na weithiodd – rhannu llwyddiannau a dysgu o brosiectau cerddoriaeth gyda phobl ifanc Dydd Iau 18 Mai, 10yb – 12.30yp Mae rhwydwaith ymarfer Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth, gan gynnwys sefydliadau celfyddydol, sefydliadau cymunedol, gwasanaethau cerdd, asiantaethau

Rhwydwaith Ymarfer Atsain – Gweithio Mewn Partneriaeth

Rhwydwaith Ymarfer Atsain Thema: Gwerthuso prosiectau sy’n mynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc a cymhorthfa ariannu cymar-i-gymar Dydd Iau 17 Tachwedd 2022 10:00-12.30pm drwy Zoom Cliciwch i Gofrestru Mae rhwydwaith ymarfer Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth,

Uncategorized

Ceisiadau i Atsain ar agor

Ceisiadau i Atsain ar agor cronfa newydd i fynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru Mae ceisiadau bellach yn cael eu derbyn i Atsain, cronfa gerddoriaeth newydd sbon gan Anthem. Cronfa Gerdd Cymru Music Fund Wales a fydd yn cynorthwyo sefydliadau cerddoriaeth ac yn

Anthem yn lansio Atsain

Anthem yn lansio Atsain – cronfa newydd i fynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru Mae Anthem. Cronfa Gerdd Cymru Music Fund Wales yn cyhoeddi cynlluniau am gronfa newydd sbon. Bydd Atsain yn cefnogi sefydliadau cerdd ac yn mynd i’r afael â rhwystrau i

Uncategorized

Chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol ac Ymchwil

Ydych chi rhwng 18 a 24 oed, yn hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd, ac yn dymuno gweithio ym maes gweinyddiaeth elusennol cerddoriaeth / y celfyddydau? Mae Anthem yn edrych am Gynorthwyydd Gweinyddol ac Ymchwil ar Leoliad Kickstart i weithio gyda’n Prif Swyddog Gweithredol i helpu gyda gwaith