Rhwydwaith Atsain – Beth weithiodd, beth na weithiodd

Beth weithiodd, beth na weithiodd – rhannu llwyddiannau a dysgu o brosiectau cerddoriaeth gyda phobl ifanc Dydd Iau 18 Mai, 10yb – 12.30yp Mae rhwydwaith ymarfer Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth, gan gynnwys sefydliadau celfyddydol, sefydliadau cymunedol, gwasanaethau cerdd, asiantaethau

Cronfa Atsain – Rownd Tri Ar Agor ar gyfer Ceisiadau

Cronfa Atsain – carfan newydd a rownd ariannu newydd Mae’r cylch nesaf Cronfa Atsain yn agor ar 27 Chwefror 2023 ac yn cau ar 27 Mawrth 2023. Gall sefydliadau wneud cais am hyd at £10,000 am 6-24 mis o gyllid. Lansiwyd Cronfa Atsain 12 mis yn ôl ac mae’n

Uncategorized

Rhwydwaith Ymarfer Atsain – Gweithio Mewn Partneriaeth

Rhwydwaith Ymarfer Atsain Thema: Gwerthuso prosiectau sy’n mynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc a cymhorthfa ariannu cymar-i-gymar Dydd Iau 17 Tachwedd 2022 10:00-12.30pm drwy Zoom Cliciwch i Gofrestru Mae rhwydwaith ymarfer Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth,

Uncategorized

Mae Violet yn croesawu ein hymddiriedolwyr ifanc

Croesawu ein Hymddiriedolwyr Ifanc Haia, Violet Hunt-Humphries ydw i. Mi wnes i ymuno â theulu Anthem ym mis Ionawr 2022 fel Cynorthwyydd Ymchwil a Gweinyddol – Lleoliad Kickstart. A minnau wedi fy magu mewn cartref a oedd yn llawn o gelf a cherddoriaeth, mae fy nghariad at greu, chwarae

Uncategorized

Ceisiadau i Atsain ar agor

Ceisiadau i Atsain ar agor cronfa newydd i fynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru Mae ceisiadau bellach yn cael eu derbyn i Atsain, cronfa gerddoriaeth newydd sbon gan Anthem. Cronfa Gerdd Cymru Music Fund Wales a fydd yn cynorthwyo sefydliadau cerddoriaeth ac yn

Uncategorized

Chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol ac Ymchwil

Ydych chi rhwng 18 a 24 oed, yn hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd, ac yn dymuno gweithio ym maes gweinyddiaeth elusennol cerddoriaeth / y celfyddydau? Mae Anthem yn edrych am Gynorthwyydd Gweinyddol ac Ymchwil ar Leoliad Kickstart i weithio gyda’n Prif Swyddog Gweithredol i helpu gyda gwaith

Rydyn Ni i Gyd yn Gerddorol

Rydyn Ni I Gyd yn Gerddorol: Cefnogi addysg gerddorol wrth ddarparu addysg gerddorol mewn ysgolion addysg arbennig 22 – 24 Tachwedd, 3-5pm, Ar-lein Gwestai Live Music Now, Celfyddydau ar gyfer Pobl Anabl Cymru  ac Anthem Ymunwch â ni mewn cynhadledd ar-lein am ddim dros dridiau i: Ymchwilio i weld pam mae mor bwysig i