Dosbarth meistr wedi ei guradu gan Anthem

Yn galw ar egin gitarydd!

Gwella’ch techneg a darganfod ffyrdd o feistroli’ch sain a datblygu’ch steil trwy arferion eiconig a ddysgir gan gerddorion sy’n concro’r sîn yng Nghymru ar hyn o bryd.

Cyrraedd eich potensial cerddorol! Archebwch nawr ar gyfer dosbarthiadau meistr unigryw gydag arbenigwyr cerdd.

Gwybodaeth Archebu

Addas ar gyfer 12-18 oed
Lefel canolradd (cyfwerth â Gradd 4)
Cost: £50 y dosbarth meistr
Dewch â gitâr ac amp!
Lleoliad: Bizspace, 5 Fitzalan Place, Caerdydd, CF24 0ED

Dydd Sul Ebrill 28ain
Techneg Gitâr – gyda Dan Fitzgerald (Rec Rock). Canolbwyntio ar Arian gan Pink Floyd.

12yp – 3yp

Dod yn fuan
Presenoldeb Llwyfan Gitâr – gyda Billy Morley, Prif Gitâr, HMS Morris

12yb – 3yp