Croeso i Anthem. Cronfa Gerdd Cymru

cymru lle y gall miwsig rymuso pob bywyd ifanc

Cwrdd â Fforwm Ieuenctid Anthem

Mae Anthem yn credu mewn rhoi llais i bobl ifanc yng Nghymru o ran sut beth yw teithiau drwy gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru. Un o’r ffyrdd y gwnawn hynny yw drwy ein Fforwm Ieuenctid – deuddeg o bobl ifanc sy’n cwrdd yn rheolaidd i fwydo i mewn i ddatblygiad Anthem. Cewch wybod mwy am ein Fforwm Ieuenctid fan yma

BG Image

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Cysylltwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol a dewch yn rhan o rywbeth mawr

Newyddion Diweddaraf Anthem

Cewch wybod holl newyddion diweddaraf Anthem fan yma yn ein blog, gan gynnwys diweddariadau gan ein Prif Weithredwr, erthyglau gan ein Fforwm Ieuenctid ac adroddiadau ar ein gwaith ymchwil.

Image Gallery

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.

Ymuno â ni fel noddwr sefydlol

Bydd cylch y noddwyr sefydlol yn dod â grŵp o unigolion hael ynghyd sy’n rhannu gweledigaeth Anthem gydag angerdd.

Ymuno â ni fel noddwr sefydlol

Bydd cylch y noddwyr sefydlol yn dod â grŵp o unigolion hael ynghyd sy’n rhannu gweledigaeth Anthem gydag angerdd.

Ystyried Gadael Cymynrodd

Gallwch ein helpu i greu amgylchedd lle gall ein diwylliant a’n treftadaeth Gymreig ffynnu. Drwy ystyried gwneud rhodd yn eich ewyllys, gallwch fod yn rhan o waddol parhaol, gan gefnogi’r genhedlaeth nesaf o gerddorion, gweithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth, a hyd yn oed y seren nesaf.

Bod yn bartner corfforaethol

Bod yn bartner corfforaethol

Gall partneru ag elusen, ym mha bynnag ffordd sy’n gweithio i’ch busnes chi, fod yn brofiad boddhaol a gwerth chweil. Gall gyfrannu’n gadarnhaol tuag at eich brand, eich enw da, a diwylliant eich cwmni, ac arwain at fanteision busnes ehangach hefyd.

Cadw cyswllt â ni

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i wneud yn siŵr eich bod yn dilyn holl newyddion diweddaraf Anthem yn syth bin!