Anthem. Cronfa Gerdd Cymru

Cymru lle y gall miwsig rymuso pob bywyd ifanc

Yr hyn a wnawn

Mae Anthem yma i gefnogi pobl ifanc Cymru i wneud, dysgu a dathlu cerddoriaeth, ac i brofi’r buddion sy’n newid bywydau a ddaw yn ei sgil. Rydym yn eu cefnogi nhw, a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw trwy gyllid, partneriaethau a mentrau.

Ariannu Anthem

Mae Anthem wedi bod yn brysur dros y flwyddyn ddiwethaf, nawr mae gennym ni lawer i ddweud wrthych chi amdano. Mae ein Cronfa Atsain yn cefnogi sefydliadau cerddoriaeth ieuenctid eraill ledled Cymru i ddileu rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc, ac rydym hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc yn uniongyrchol trwy ein Fforwm Ieuenctid.

Anthem FFWD>>

Ydych chi rhwng 17 a 24 oed, yn seiliedig yng Nghymru, ac oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth o unrhyw fath? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth, helpu i greu llwybrau i bobl ifanc gael i mewn i gerddoriaeth, a chyflymu eich datblygiad personol mewn cerddoriaeth yng Nghymru? Mae yna le i chi ar Anthem FFWD>>.

Codi Arian ar gyfer Anthem

O gwisiau cerddoriaeth a chyngherddau noddedig i siopa ar-lein, mae llawer o bethau hwyliog y gallwch eu gwneud i helpu i rymuso pobl ifanc yng Nghymru drwy gerddoriaeth.

BG Image

Gwella eich gyrfa mewn cerddoriaeth

Mae’r Porth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru sy’n caru cerddoriaeth ac sydd am ddarganfod y gallant gymryd rhan. Mae yma i’ch helpu i feithrin gwell dealltwriaeth o sut mae’r diwydiant cerddoriaeth yn gweithio a chreu llwybr i’ch gyrfa yn y dyfodol, boed hynny ar y llwyfan, cefn llwyfan, swyddfa gefn neu yn y gynulleidfa.

Gofod gwyb

Dewch o hyd i’ch holl wybodaeth hanfodol am y diwydiant cerddoriaeth yma

Cyfleoedd

Beth sydd ar gael o gwmpas Cymru ar hyn o bryd

Rhydwaith

Ymunwch â’n cymuned ar-lein a chysylltwch â’n pobl ifanc greadigol

Newyddion Diweddaraf Anthem

Cewch wybod holl newyddion diweddaraf Anthem fan yma yn ein blog, gan gynnwys diweddariadau gan ein Prif Weithredwr, erthyglau gan ein Fforwm Ieuenctid ac adroddiadau ar ein gwaith ymchwil.

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Cysylltwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol a dewch yn rhan o rywbeth mawr

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.

Cadw cyswllt â ni

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i wneud yn siŵr eich bod yn dilyn holl newyddion diweddaraf Anthem yn syth bin!