Mae Anthem yn angerddol am bŵer cerddoriaeth i bobl ifanc. Os ydych chi’n rhannu ein hangerdd, gallai gweithio gydag Anthem fod ar eich cyfer chi. Darganfyddwch fwy am ein swyddi gwag a’n cyfleoedd cyfredol isod. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni trwy e-bostio Rhian Hutchings.

Chwilio am Reolwr Prosiect Fforwm Ieuenctid llawrydd

Mae Anthem yn edrych am Reolwr Prosiect i reoli ein Prosiect Fforwm Ieuenctid 2023.

Mae Fforwm Ieuenctid Anthem yn rhaglen bwrpasol o rwydweithio a datblygu sgiliau sy’n canolbwyntio ar y diwydiant cerddoriaeth i 14 o bobl ifanc rhwng 17 a 24 oed o gefndiroedd amrywiol o bob rhan o Gymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 27 Ionawr am 5pm.

Lawrlwythwch y Pecyn Gwybodaeth Rôl i ddarganfod mwy.

Fforwm Ieuenctid Anthem

Darganfyddwch fwy am sut i gymryd rhan yn Fforwm Ieuenctid Anthem.

Chwilio am ymddiriedolwyr Anthem newydd

Mae Anthem yn dymuno penodi ymddiriedolwr / cyfarwyddwr bwrdd sy’n rhannu ein hangerdd am gerddoriaeth, pobl ifanc a Chymru, ac sydd â diddordeb mewn helpu pobl ifanc i gyflawni’u potensial drwy gerddoriaeth. Yn benodol, mae gennym ddiddordeb mewn pobl sydd â phrofiad o’r canlynol:

busnes cerddoriaeth, codi arian, gwaith ieuenctid, neu marchnata a rheoli brand.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 17 Chwefror am 5pm.

Lawrlwythwch y Pecyn Gwybodaeth Rôl i ddarganfod mwy.