Mae Anthem yn angerddol am bŵer cerddoriaeth i bobl ifanc. Os ydych chi’n rhannu ein hangerdd, gallai gweithio gydag Anthem fod ar eich cyfer chi. Darganfyddwch fwy am ein swyddi gwag a’n cyfleoedd cyfredol isod. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni trwy e-bostio Rhian Hutchings.

Rheolwr Codi Arian Anthem

Mae Anthem yn chwilio am Reolwr Codi Arian rhan-amser i weithio gyda’n Prif Swyddog Gweithredol i gynllunio a rheoli gwaith codi arian Anthem.

Fforwm Ieuenctid Anthem

Darganfyddwch fwy am sut i gymryd rhan yn Fforwm Ieuenctid Anthem.

Rheolwr Prosiect Y Porth Digidol

Mae Anthem yn edrych am Reolwr Prosiect i reoli ein Prosiect Datblygu Porth Digidol o fis Mehefin i fis Hydref 2022.