Mae Anthem yn angerddol am bŵer cerddoriaeth i bobl ifanc. Os ydych chi’n rhannu ein hangerdd, gallai gweithio gydag Anthem fod ar eich cyfer chi. Darganfyddwch fwy am ein swyddi gwag a’n cyfleoedd cyfredol isod. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni trwy e-bostio Rhian Hutchings.

Trysorydd Anthem

Mae Anthem yn dymuno penodi Ymddiriedolwr Gyfarwyddwr i fod yn Drysorydd i’r elusen.

Rheolwr Rhaglen

Rydym yn dymuno penodi Rheolwr Rhaglen i weithio gyda’n Prif Weithredwr i gynllunio a rhedeg rhaglenni ariannu.

Ymddirieolwyr Ifanc Anthem

Mae Anthem yn dymuno penodi dau ymddiriedolwr / cyfarwyddwr bwrdd ifanc 18 – 25 oed i ymuno â’n tîm o ymddiriedolwyr.