Mae Anthem yn angerddol am bŵer cerddoriaeth i bobl ifanc. Os ydych chi’n rhannu ein hangerdd, gallai gweithio gydag Anthem fod ar eich cyfer chi.

Darganfyddwch fwy am ein swyddi gwag a’n cyfleoedd cyfredol isod. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni trwy e-bostio Rhian Hutchings.

Os ydych yn chwilio am fwy o gyfleoedd ym myd cerddoriaeth yng Nghymru, edrychwch ar y Dudalen Cyfleoedd ar y Porth Anthem!

Swyddi gweigion anthem

Ein rôl nesaf

Nid ydym yn recriwtio ar hyn o bryd, ond cadwch lygad ar ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol.

Fforwm Ieuenctid Anthem

Darganfyddwch fwy am sut i gymryd rhan yn Fforwm Ieuenctid Anthem.

Ein rôl nesaf

Nid ydym yn recriwtio ar hyn o bryd, ond cadwch lygad ar ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol.