Mae Anthem yn angerddol am bŵer cerddoriaeth i bobl ifanc. Os ydych chi’n rhannu ein hangerdd, gallai gweithio gydag Anthem fod ar eich cyfer chi. Darganfyddwch fwy am ein swyddi gwag a’n cyfleoedd cyfredol isod. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â ni trwy e-bostio Rhian Hutchings.

Galwad am Wneuthurwyr Y Porth

Mae Anthem yn galw am bobl i fynegi diddordeb – rhai sy’n guraduron a gwneuthurwyr sy’n seiliedig yng Nghymru, ac sydd â diddordeb mewn creu cynnwys hygyrch a phriodol i Borth Anthem. 

Hoffem glywed gan weithwyr llawrydd sy’n ysgrifenwyr, gwneuthurwyr fideo, darlunwyr, cerddorion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant cerddoriaeth a hoffai fod yn rhan o gymuned Gwneuthurwyr y Porth.

Dyddiad cau mynegi diddordeb: 12pm ar dydd Gwener Awst 26ain

Fforwm Ieuenctid Anthem

Darganfyddwch fwy am sut i gymryd rhan yn Fforwm Ieuenctid Anthem.

Edrych am ddatblygwr y we a dylunydd

Mae Anthem nawr yn edrych am ddatblygwr y we a dylunydd i greu fersiwn beta o Borth Anthem, a fydd yn ‘bont’ rhwng ieuenctid cerddoriaeth Cymru a gwybodaeth a chyfleoedd yn ymwneud â’r diwydiant cerddoriaeth.