Yr hyn a wnawn

Mae Anthem yma i gynorthwyo pobl ifanc yng Nghymru i greu, dysgu a dathlu cerddoriaeth, a phrofi’r manteision a all newid bywydau.

Rydym yn eu cynorthwyo hwy, a’r rhai sy’n gweithio gyda hwy, drwy gyllido, partneriaethau a mentrau.

Dyma beth sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Fforwm Ieuenctid Anthem

Mae Anthem yn credu mewn rhoi llais i bobl ifanc yng Nghymru o ran sut beth yw teithiau drwy gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru. Un o’r ffyrdd y gwnawn hyn yw drwy ein Fforwm Ieuenctid. Cewch fwy o wybodaeth am Fforwm Ieuenctid Anthem fan yma.

 

Ymchwil

Rhan allweddol o waith Anthem yw lobïo dros ymchwil i effaith cerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru, ac arwain ar y gwaith ymchwil yma. Byddwn yn gwneud hyn mewn partneriaeth â phobl ifanc a sefydliadau eraill y sector. Yn 2020, dechreuom ar y gwaith yma drwy gomisiynu adroddiad mapio ac ymgynghoriad ieuenctid.

Gwneud cais am arainu

Mae Anthem yn cynnig cyllid i sefydliadau i redeg prosiectau creu cerddoriaeth neu greu cyfleoedd dilyniant gyrfa gerddoriaeth yng Nghymru.

Podlediad Amplify

Amplify is a platform for passionate individuals to discuss in-depth questions and raise important topics surrounding youth music across Wales. Hosted by Swansea-based musician and pianist Ify Iwobi and members of Wales Music Youth Forum.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Cysylltwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol a dewch yn rhan o rywbeth mawr

Cefnogi Anthem a rhoddi

Gyda’ch rhodd, rydych yn cefnogi ein gweledigaeth gyffredin i greu Cymru lle gall
cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc.