Gwneud Cais am Ariannu

Mae Cronfa Gerdd Anthem Cymru yn cynnig cyllid i gynorthwyo unigolion a sefydliadau i redeg prosiectau creu cerddoriaeth neu greu cyfleoedd dilyniant gyrfa gerddoriaeth yng Nghymru.

Cronfa Atsain

Bydd Atsain yn ariannu gwaith i bobl ifanc sy’n ymwneud â cherddoriaeth ac sy’n wynebu rhwystrau yn sgil amgylchiadau bywyd, materion daearyddol, hunaniaeth neu gefndir. Caiff y gronfa ei chefnogi gan fuddsoddiad Youth Music, diolch i chwaraewyr People’s Postcode Lottery, ac adnoddau Anthem drwy nawdd ein sefydlwyr.

Bydd dwy rownd o gyllid yn 2022. Bydd y rownd gyntaf yn agor ganol mis Ionawr 2022.

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio fel y gallwn ddweud wrthych cyn gynted ag y bydd y gronfa’n agor.

Canllawiau Cais yn Dod yn Fuan

Os ydych chi’n chwilio am gyllid ar hyn o bryd i gefnogi’ch datblygiad fel cerddor ifanc yng Nghymru, rydyn ni wedi gwneud rhestr o gysylltiadau defnyddiol â chyllidwyr eraill a allai eich helpu chi.

Connect with us

Sign up for our mailing list to make sure you receive all the latest
Anthem news hot off the press!