Gwneud Cais am Ariannu

Mae Cronfa Gerdd Anthem Cymru yn cynnig cyllid i sefydliadau i redeg prosiectau creu cerddoriaeth neu greu cyfleoedd dilyniant gyrfa gerddoriaeth yng Nghymru.

Os ydych chi’n chwilio am gyllid ar hyn o bryd i gefnogi’ch datblygiad fel cerddor ifanc yng Nghymru, rydyn ni wedi gwneud rhestr o gysylltiadau defnyddiol â chyllidwyr eraill a allai eich helpu chi.

Cofrestrwch ar ein rhestr bostio fel y gallwn ddweud wrthych am gyfleoedd Anthem eraill.

Cronfa Atsain

Bydd Atsain yn ariannu gwaith i bobl ifanc 0 – 25 oed sy’n ymwneud â cherddoriaeth ac sy’n wynebu rhwystrau yn sgil amgylchiadau bywyd, materion daearyddol, hunaniaeth neu gefndir. Caiff y gronfa ei chefnogi gan fuddsoddiad Youth Music, diolch i chwaraewyr People’s Postcode Lottery, ac adnoddau Anthem gyda chefnogaeth gan noddwyr sefydlu a Llywodraeth Cymru.

Daeth yr ail rownd ariannu i ben ar 3 Hydref 2022. Gwyliwch y dudalen hon am fanylion rowndiau ariannu’r dyfodol.

Bydd y panel ymgeisio yn cyfarfod fis Tachwedd a byddwn yn cysylltu â’r ymgeiswyr yn gynnar ym mis Rhagfyr i roi gwybod iddynt a yw eu cais yn llwyddiannus.

SUT I WNEUD CAIS

Lawrlwythwch a darllenwch y Canllawiau Ymgeisio a’r Cwestiynau Cyffredin isod. Dewch o hyd i fformatau hygyrch isod, gan gynnwys clyweledol a phrint bras.

I wneud cais

  • Llenwch ffurflen gais Atsain ar-lein dwyr’r ddolen isod. Sylwch na allwch gadw’r ffurflen a’i hail-olygu. Dewch o hyd i gopi o’r ffurflen isod er mwyn i chi allu paratoi eich cais all-lein.
  • Cyflwynwch naratif eich prosiect a gyllideb eich prosiect ar ein narratif Atsain ffurflen a templed cyllideb – lawrlwythwch trwy’r ddolen isod. Cadwch ef i’ch cyfrifiadur i’w lanlwytho i’r porth grantiau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gronfa Atsain neu os hoffech drafod anghenion neu gostau mynediad ychwanegol, cysylltwch â’n Rheolwr Rhaglen, Rebecca Rickard ar rebecca.rickard@anthem.wales

Connect with us

Sign up for our mailing list to make sure you receive all the latest
Anthem news hot off the press!