Porth Anthem

Mae’r Porth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru sy’n caru cerddoriaeth ac sydd am ddarganfod y gallant gymryd rhan. Mae yma i’ch helpu i feithrin gwell dealltwriaeth o sut mae’r diwydiant cerddoriaeth yn gweithio a chreu llwybr i’ch gyrfa yn y dyfodol, boed hynny ar y llwyfan, cefn llwyfan, swyddfa gefn neu yn y gynulleidfa.

Ar y Porth fe welwch

  • Y gofod gwybodaeth – flogiau, vlogs, canllawiau, adnoddau a mwy – i gyd yn archwilio diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru a thu hwnt.
  • Rhwydwaith Anthem – i bobl ifanc ledled Cymru gysylltu â’u cyfoedion, rhannu a chael gwybod am gyfleoedd datblygu pellach.
  • Cyfleoedd – Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant cerddoriaeth ar hyn o bryd.
  • Digwyddiadau – Dewch i ymuno â ni ar gyfer Holi ac Ateb, paneli a grwpiau trafod ar Zoom a Discord.
  • Cysylltiadau diwydiant – edrychwch ar ein cysylltiadau â sefydliadau eraill yn y diwydiant.
  • Gyrfaoedd yn y diwydiant cerddoriaeth – Dysgwch am rolau swyddi yn y diwydiant cerddoriaeth.