Porth Anthem

Mae’r Porth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru sy’n caru cerddoriaeth ac sydd am ddarganfod y gallant gymryd rhan. Mae yma i’ch helpu i feithrin gwell dealltwriaeth o sut mae’r diwydiant cerddoriaeth yn gweithio a chreu llwybr i’ch gyrfa yn y dyfodol, boed hynny ar y llwyfan, cefn llwyfan, swyddfa gefn neu yn y gynulleidfa.