Ymchwil

Rhan allweddol o waith Anthem yw lobïo dros ymchwil i effaith cerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru, ac arwain ar y gwaith ymchwil yma. Byddwn yn gwneud hyn mewn partneriaeth â phobl ifanc a sefydliadau eraill y sector. Yn 2020, dechreuom ar y gwaith yma drwy gomisiynu adroddiad mapio ac ymgynghoriad ieuenctid:

2022 Adroddiad Ymgynghori Porth Digidol Anthem

2020 Lawrlwytho adroddiad yr Ymgynghoriad Ieuenctid

2020 Lawrlwytho darlun yr Ymgynghoriad Ieuenctid

2020 Lawrlwytho’r adroddiad Mapio

2020 Darllenwch fyfyrdodau Anna, hwylusydd yr Ymgynghoriad Ieuenctid

Cadw cyswllt â ni

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i wneud yn siŵr eich bod yn dilyn holl newyddion diweddaraf Anthem yn syth bin!