Ymchwil

Rhan allweddol o waith Anthem yw lobïo dros ymchwil i effaith cerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru, ac arwain ar y gwaith ymchwil yma. Byddwn yn gwneud hyn mewn partneriaeth â phobl ifanc a sefydliadau eraill y sector. Yn 2020, dechreuom ar y gwaith yma drwy gomisiynu adroddiad mapio ac ymgynghoriad ieuenctid:

Lawrlwytho adroddiad yr Ymgynghoriad Ieuenctid

Lawrlwytho darlun yr Ymgynghoriad Ieuenctid

Lawrlwytho’r adroddiad Mapio

Darllenwch fyfyrdodau Anna, hwylusydd yr Ymgynghoriad Ieuenctid

Cadw cyswllt â ni

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i wneud yn siŵr eich bod yn dilyn holl newyddion diweddaraf Anthem yn syth bin!