Dolenni defnyddiol

Os ydych yn chwilio am gyllid ar hyn o bryd i gynorthwyo eich datblygiad fel cerddor ifanc yng Nghymru, rydym wedi llunio rhestr o ddolenni defnyddiol i gyllidwyr eraill a allai fod mewn sefyllfa i’ch helpu.

Dolenni defnyddiol i ffynonellau cyllido eraill

Awards for Young Musicians

BBC Horizons Launchpad Fund

Benslow Music Trust – benthycwch offeryn cerdd

Countess Munster Trust – grantiau astudio i gerddorion – clasurol / jazz / cyfansoddiad

Christine Brown Trust – cefnogaeth ariannol i gerddorion ifanc talentog

Cyngor Celfyddydau Cymru – Camau Creadigol

Featured Artist Coalition – Cronfa Step Up

Felicity Belfield Music Trust – cynllun benthyciad offeryn

Frances Routh Trust – cefnogi perfformiad gweithiau newydd

Hattori Foundation – costau teithio

Help Musicians – Dewin Ariannu

Music and Dance Scheme – cyllid ar gyfer addysg arbenigol ar gyfer cerddoriaeth a dawns

Music For All – grantiau i unigolion

PRS Foundation – PPL Momentwm Sbardun

Ty Cerdd – arian Loteri

Universal Music UK Sound Foundation Cronfa Unigolyn

Wrightson Trust – grantiau ar gyfer cerddorion ifanc talentog

Youth Music – Cronfa Incubator 

Cadw cyswllt â ni

Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i wneud yn siŵr eich bod yn dilyn holl newyddion

diweddaraf Anthem yn syth bin!