Uncategorized

Dosbarth Meistr

Dosbarth meistr wedi ei guradu gan Anthem Yn galw ar egin gitarydd! Gwella’ch techneg a darganfod ffyrdd o feistroli’ch sain a datblygu’ch steil trwy arferion eiconig a ddysgir gan gerddorion sy’n concro’r sîn yng Nghymru ar hyn o bryd. Cyrraedd eich potensial cerddorol! Archebwch nawr ar gyfer dosbarthiadau meistr

Diff Ambition: Arddangosfa Cerddoriaeth Ieuenctid

Diff Ambition: Arddangosfa Cerddoriaeth Ieuenctid Gan Nia Williams Ar ddydd Mercher 26 Gorffennaf 2023, cynhaliodd Anthem ein digwyddiad Diff Ambition cyntaf erioed i arddangos cerddoriaeth ieuenctid, gan ganolbwyntio ar arddangos y dalent ifanc anhygoel sy’n dod i’r amlwg yng Nghaerdydd. Ymunodd Nia Williams ag Anthem ar leoliad o Brifysgol

Cyhoeddiad Rownd Un Cronfa Atsain

Cyhoeddiad Rownd Un Cronfa Atsain 15 o sefydliadau lleol yn derbyn £140k o grantiau i fynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru.   Yn dilyn y cyhoeddiad i’w groesawi gan Lywodraeth Cymru fis diwethaf am gyllid helaeth ar gyfer mynediad i gerddoriaeth mewn ysgolion,

Rydyn Ni i Gyd yn Gerddorol

Rydyn Ni I Gyd yn Gerddorol: Cefnogi addysg gerddorol wrth ddarparu addysg gerddorol mewn ysgolion addysg arbennig 22 – 24 Tachwedd, 3-5pm, Ar-lein Gwestai Live Music Now, Celfyddydau ar gyfer Pobl Anabl Cymru  ac Anthem Ymunwch â ni mewn cynhadledd ar-lein am ddim dros dridiau i: Ymchwilio i weld pam mae mor bwysig i

Uncategorized

Awgrymiadau gorau Pea ar les

Awgrymiadau gorau Pea ar les ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2021 Mae Pea, Aelod Fforwm Ieuenctid Anthem sydd yn chwarae’r obo, yn siarad am y rôl y mae cerddoriaeth yn ei chwarae yn eu lles Mae cerddoriaeth wedi bod yn graig imi erioed a bydd felly byth. Pan

Uncategorized

Llysgenhadon Anthem

Cyhoeddi tri cherddor ac arbenigwyr diwydiant o Gymru yn Llysgenhadon Anthem – Kizzy Crawford, Catrin Finch a Huw Stephens. Mae Anthem. Cronfa Gerdd Cymru wrth ei bodd o gyhoeddi mai rhai o gerddorion, cyfansoddwyr, cynhyrchwyr ac arbenigwyr diwydiant mwyaf profiadol Cymru fydd Llysgenhadon Anthem, yn helpu i eirioli, ysbrydoli

Uncategorized

Podlediad Amplify

Amplify – straeon am gerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru Cyhoeddi lansiad podlediad newydd Anthem. “Mae’n gwneud i fod yma deimlo’n fwy na bodoli, mae’n gwneud iddo deimlo eich bod chi’n fyw.”  Mae cerddoriaeth yn hanfodol a phwerus i bobl ifanc. Mae pob person ifanc yn haeddu’r cyfle i gymryd rhan

Closure

‘Closure’

‘Closure’ Fe wnaethom ni greu’r fideo hwn i roi llwyfan i aelodau ein Fforwm Ieuenctid. ‘Closure’ gan LowKiy a Blank Face, sy’n aelod o’r Fforwm Ieuenctid, yw’r trac hyfryd sy’n gyfeiliant iddo. Mae’n briodol ei fod yn sôn am ddiweddglo gan fod ein prosiect Fforwm Ieuenctid wedi dod i