Rydyn Ni I Gyd yn Gerddorol: Cefnogi addysg gerddorol wrth ddarparu addysg gerddorol mewn ysgolion addysg arbennig
22 – 24 Tachwedd, 3-5pm, Ar-lein

Gwestai Live Music NowCelfyddydau ar gyfer Pobl Anabl Cymru  ac Anthem

Ymunwch â ni mewn cynhadledd ar-lein am ddim dros dridiau i:

  • Ymchwilio i weld pam mae mor bwysig i blant a phobl ifanc anabl ag anghenion dysgu ychwanegol gael mynediad i addysg gerddorol reolaidd
  • Glywed am y darganfyddiadau o arolwg diweddar i ddarpariaeth gerddorol o fewn ysgolion addysg arbennig yng Nghymru
  • Ddysgu am strategaethau i gefnogi cynnwys cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth
  • Drafod beth sydd eu hangen i wella darpariaeth gerddorol mewn ysgolion addysg arbennig

Dydd Llun 22 Tachwedd

3pm – 5pm

Dydd Mawrth 23 Tachwedd 

3pm – 5pm

Dydd Mercher 24 Tachwedd 

3pm – 5pm