Awgrymiadau gorau Ella ar les

Awgrymiadau gorau Ella ar les ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2021 Mae Ella, Aelod Fforwm Ieuenctid Anthem sydd yn chwarae’r obo, yn siarad am y rôl y mae cerddoriaeth yn ei chwarae yn ei lles Mae cerddoriaeth wedi bod yn graig imi erioed a bydd felly byth. Pan

Ein hymddiriedolwyr gwirfoddol gwych!

Ein hymddiriedolwyr gwirfoddol gwych! Mae Tori Sillman yn cyfweld ag ymddiriedolwyr Anthem Haia! Tori Sillman ydw i. Fe ymunais i â thîm Anthem ym mis Mehefin 2021 yn rôl lleoliad Kickstart – cynorthwyydd prosiect a marchnata. A minnau’n frwdfrydig ac yn ddiolchgar eithriadol am gael y cyfle i gwrdd

Podlediad Amplify

Amplify – straeon am gerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru Cyhoeddi lansiad podlediad newydd Anthem. “Mae’n gwneud i fod yma deimlo’n fwy na bodoli, mae’n gwneud iddo deimlo eich bod chi’n fyw.”  Mae cerddoriaeth yn hanfodol a phwerus i bobl ifanc. Mae pob person ifanc yn haeddu’r cyfle i gymryd rhan