Rhwydaith Practis Atsain

Cyfarfod Rhwydwaith Atsain​ 10am a 12.30pm ddydd Iau 16 Tachwedd Mae rhwydwaith practis Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth, gan gynnwys sefydliadau celfyddydol, sefydliadau cymunedol, gwasanaethau cerdd, asiantaethau lleol a chyllidwyr. Mae’n gweithredu ochr yn ochr â chronfa Atsain, sy’n cefnogi