Elementor #19961

Cyfarfod Rhwydwaith Atsain​ 10am a 12.30pm ddydd Iau 16 Tachwedd Mae rhwydwaith practis Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth, gan gynnwys sefydliadau celfyddydol, sefydliadau cymunedol, gwasanaethau cerdd, asiantaethau lleol a chyllidwyr. Mae’n gweithredu ochr yn ochr â chronfa Atsain, sy’n cefnogi

Diff Ambition: Arddangosfa Cerddoriaeth Ieuenctid

Diff Ambition: Arddangosfa Cerddoriaeth Ieuenctid Gan Nia Williams Ar ddydd Mercher 26 Gorffennaf 2023, cynhaliodd Anthem ein digwyddiad Diff Ambition cyntaf erioed i arddangos cerddoriaeth ieuenctid, gan ganolbwyntio ar arddangos y dalent ifanc anhygoel sy’n dod i’r amlwg yng Nghaerdydd. Ymunodd Nia Williams ag Anthem ar leoliad o Brifysgol

Cyfarfod Rhwydwaith Atsain – Beth sydd ei angen arnaf, beth sydd ei angen ar y sector – rhannu syniadau ar gyfer y dyfodol

Beth sydd ei angen arnaf, beth sydd ei angen ar y sector – rhannu syniadau ar gyfer y dyfodol 10am a 12.30 pm ddydd Iau 14 Medi drwy Zoom Mae rhwydwaith ymarfer Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth, gan gynnwys sefydliadau

Uncategorized

Rhwydwaith Atsain – Beth weithiodd, beth na weithiodd

Beth weithiodd, beth na weithiodd – rhannu llwyddiannau a dysgu o brosiectau cerddoriaeth gyda phobl ifanc Dydd Iau 18 Mai, 10yb – 12.30yp Mae rhwydwaith ymarfer Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth, gan gynnwys sefydliadau celfyddydol, sefydliadau cymunedol, gwasanaethau cerdd, asiantaethau

Uncategorized

Cyfarfod Rhwydwaith Atsain – Cyflwyno prosiectau cerddoriaeth hygyrch i bobl ifanc

Cyflwyno prosiectau cerddoriaeth hygyrch i bobl ifanc Dydd Iau 9 Chwefror, 10am-12.30pm Mae rhwydwaith ymarfer Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth, gan gynnwys sefydliadau celfyddydol, sefydliadau cymunedol, gwasanaethau cerdd, asiantaethau lleol a chyllidwyr.    Mae’n gweithredu ochr yn ochr â chronfa