Image of singer Charys on a video

Creu ffilmiau Fforwm Ieuenctid Anthem a lansio’r wefan newydd – gan Ella Pearson

Rhoddodd ein ymgynghoriad ieuenctid yn 2020 ddealltwriaeth wych i ni o brofiadau pobl ifanc o greu a dysgu cerddoriaeth yng Nghymru. Ond i ddenu sylw a darbwyllo cyllidwyr, rhoddwyr, llunwyr polisi ac eraill, roeddem yn gwybod bod angen i ni roi fwy o lais iddynt yn uniongyrchol. Aeth ein

Anthem Summit
Uncategorized

Sut i gyfleu gwir ystyr yn eich cerddoriaeth – digwyddiad ‘Summit’ James ac Andrew 9/10/11 Ebrill

Sut i gyfleu gwir ystyr yn eich cerddoriaeth – digwyddiad ‘Summit’ James ac Andrew 9/10/11 Ebrill Mae’r berthynas rhwng cerddoriaeth a gwleidyddiaeth wedi bodoli ers canrifoedd, weithiau’n cydseinio, ac weithiau ddim. Gall cerddoriaeth fynegi themau gwrth-sefydliadol neu wrthdystiol, gyda’i wreiddiau mewn gwrthdaro a chydseinio. Sut mae taro cydbwysedd rhwng

Closure
Uncategorized

‘Closure’

‘Closure’ Fe wnaethom ni greu’r fideo hwn i roi llwyfan i aelodau ein Fforwm Ieuenctid. ‘Closure’ gan LowKiy a Blank Face, sy’n aelod o’r Fforwm Ieuenctid, yw’r trac hyfryd sy’n gyfeiliant iddo. Mae’n briodol ei fod yn sôn am ddiweddglo gan fod ein prosiect Fforwm Ieuenctid wedi dod i