Uncategorized

Pam dwi’n ymwneud ag Anthem

Pam dwi’n ymwneud ag Anthem https://youtu.be/-jz3Jg6wP6c Aelod o’r Fforwm Ieuenctid, ‘Blank Face’, sy’n sôn wrthym ni pam ei fod yn ymwneud ag Anthem a beth mae’n gobeithio y bydd Anthem yn ei gyflawni yn y dyfodol. Cewch wybod mwy am gerddoriaeth Blank Face fan yma (mwy ar y ffordd

Uncategorized

Cadwch y Dyddiad: Anthem yn mynd yn fyw ar Instagram!

Cadwch y Dyddiad: Anthem yn mynd yn fyw ar Instagram! Ella Pearson, aelod o’r Fforwm Ieuenctid, fydd yn rhoi’r newyddion diweddaraf ac yn egluro sut y gallwch chi gyfrannu: Ar ddydd Mercher 24 Mawrth am 6pm, mi fydda i a fy nghyd-fyfyriwr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru,

Gabriel Bernal Youth Anthem
Uncategorized

Cychwyn ar Daith Anthem

Cychwyn ar Daith Anthem Roedd Anthem a’r fforwm ieuenctid yn gyfle y gwnes fanteisio arno yn ddiymdroi. Gan fy mod yn fyfyriwr Busnes Cerddoriaeth yn y brifysgol yn ogystal ag yn gynhyrchydd cerddoriaeth electronig, mae cerddoriaeth yn gonglfaen yn fy mywyd; roedd rhannu’r angerdd a’r brwdfrydedd yma gyda phobl