Anthem Sumit

Aelodau Fforwm Ieuenctid Anthem yn helpu i lywio ‘Summit’: cynhadledd ar-lein diwydiant cerddoriaeth Cymru i bobl ifanc gan bobl ifanc

Aelodau Fforwm Ieuenctid Anthem yn helpu i lywio ‘Summit’: cynhadledd ar-lein diwydiant cerddoriaeth Cymru i bobl ifanc gan bobl ifanc Mae aelodau Fforwm Ieuenctid Anthem wedi bod yn gweithio gyda thîm ‘Ymgynghorwyr Ifanc’ o fudiad Bannau, fel rhan o Summit, cynhadledd ar-lein diwydiant cerddoriaeth Cymru i bobl ifanc gan bobl

Anthem Rebrand

Sut aeth Fforwm Ieuenctid Anthem ati i greu’r brand – gan Gabriel Bernal

Sut aeth Fforwm Ieuenctid Anthem ati i greu’r brand – gan Gabriel Bernal Roedd angen adnewyddu brand Anthem ac roedd y tîm yn gytûn eu bod am i bobl ifanc lywio’r broses. Ar ôl galwad am bobl ifanc 18-25 oed a phenodi deuddeg aelod i Fforwm Ieuenctid Anthem, dechreuodd y

Anthem Summit
Uncategorized

Sut i gyfleu gwir ystyr yn eich cerddoriaeth – digwyddiad ‘Summit’ James ac Andrew 9/10/11 Ebrill

Sut i gyfleu gwir ystyr yn eich cerddoriaeth – digwyddiad ‘Summit’ James ac Andrew 9/10/11 Ebrill Mae’r berthynas rhwng cerddoriaeth a gwleidyddiaeth wedi bodoli ers canrifoedd, weithiau’n cydseinio, ac weithiau ddim. Gall cerddoriaeth fynegi themau gwrth-sefydliadol neu wrthdystiol, gyda’i wreiddiau mewn gwrthdaro a chydseinio. Sut mae taro cydbwysedd rhwng

Closure

‘Closure’

‘Closure’ Fe wnaethom ni greu’r fideo hwn i roi llwyfan i aelodau ein Fforwm Ieuenctid. ‘Closure’ gan LowKiy a Blank Face, sy’n aelod o’r Fforwm Ieuenctid, yw’r trac hyfryd sy’n gyfeiliant iddo. Mae’n briodol ei fod yn sôn am ddiweddglo gan fod ein prosiect Fforwm Ieuenctid wedi dod i

Uncategorized

Pam dwi’n ymwneud ag Anthem

Pam dwi’n ymwneud ag Anthem https://youtu.be/-jz3Jg6wP6c Aelod o’r Fforwm Ieuenctid, ‘Blank Face’, sy’n sôn wrthym ni pam ei fod yn ymwneud ag Anthem a beth mae’n gobeithio y bydd Anthem yn ei gyflawni yn y dyfodol. Cewch wybod mwy am gerddoriaeth Blank Face fan yma (mwy ar y ffordd

Uncategorized

Cadwch y Dyddiad: Anthem yn mynd yn fyw ar Instagram!

Cadwch y Dyddiad: Anthem yn mynd yn fyw ar Instagram! Ella Pearson, aelod o’r Fforwm Ieuenctid, fydd yn rhoi’r newyddion diweddaraf ac yn egluro sut y gallwch chi gyfrannu: Ar ddydd Mercher 24 Mawrth am 6pm, mi fydda i a fy nghyd-fyfyriwr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru,