Gabriel Bernal Youth Anthem

Cychwyn ar Daith Anthem

Cychwyn ar Daith Anthem Roedd Anthem a’r fforwm ieuenctid yn gyfle y gwnes fanteisio arno yn ddiymdroi. Gan fy mod yn fyfyriwr Busnes Cerddoriaeth yn y brifysgol yn ogystal ag yn gynhyrchydd cerddoriaeth electronig, mae cerddoriaeth yn gonglfaen yn fy mywyd; roedd rhannu’r angerdd a’r brwdfrydedd yma gyda phobl