Rhwydwaith Ymarfer Atsain – Gweithio Mewn Partneriaeth

Rhwydwaith Ymarfer Atsain Thema: Ffurfio partneriaethau traws-sector effeithiol mewn prosiectau cerddoriaeth ieuenctid, gydag astudiaethau achos a chyfleoedd ar gyfer trafodaeth fanwl. Dydd Iau 15 Medi 2022 10:00-12.30pm drwy Zoom Cliciwch i Gofrestru Mae rhwydwaith ymarfer Atsain yn rhwydwaith ar gyfer pob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth,

Ceisiadau i Atsain ar agor

Ceisiadau i Atsain ar agor cronfa newydd i fynd i’r afael â rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru Mae ceisiadau bellach yn cael eu derbyn i Atsain, cronfa gerddoriaeth newydd sbon gan Anthem. Cronfa Gerdd Cymru Music Fund Wales a fydd yn cynorthwyo sefydliadau cerddoriaeth ac yn